Vampirler Hakkında Bilmediğiniz 40 Şey

Vampirler… Korku edebiyatının hatta genel olarak kurgu edebiyatının çok önemli bir parçası olmuş bu ‘yaratıkların’ gerçek olabileceği düşüncesi tarihte büyük yer edinmiştir. Bram Stoker’ın ünlü kurgu romanı Dracula dahi gerçekte var olan bir Kazıklı Voyvoda karakterinden esinlenilerek yazılmıştır. Yakın zamanda da Buffy the Vampire Slayer, Angel ve New Moon gibi vampir efsaneleri gerek televizyonları gerekse beyaz perdeyi kaplamıştır. İşte bu ilginç ve merak uyandıran ‘tür’ hakkında önemli bilgiler.

1. Çoğu araştırmacı İngilizce ‘vampire’ kelimesinin Macarca vampir ya da cadı anlamına gelen eski Türkçe upior, upper, upyr kelimelerinden geldiğini düşünür. Diğer araştırmacılarsa kelime kökeninin Yunanca ‘içmek’ anlamına gelen bir kelimeden ya da ‘hastalıklı’ anlamına gelen nosophoros kelimesinden türediğini söyler. Sırpça bamiiup ya da Sırp-Hırvat pirati kelimelerinden türemiş olma olasılığı da vardır. Pek çok kültürde vampir kelimesine karşılık gelen bir terimin olması, vampirlerin insan bilincinde yer etmiş olduğunu gösteriyor.

2. Bir grup vampire küme, sürü, topluluk, kütle ya da klan denilebilir.

3. Büyük olasılıkla tüm zamanların en meşhur vampiri Kont Dracula, Tesniye (Tevrat) alıntısı yapmıştır: “Kan hayattır.”

4. Susam Sokağı’nın vampir kuklası Count von Count, gerçek bir vampir mitine dayanır. Bir vampirin insana gelmesini önlemek için önerilen yollardan biri kapının dışına tohum ya da pencere önüne balık ağı atmaktır. Vampirler kendilerini tohumları ya da ağdaki delikleri saymaya zorunlu hissedeceklerdir ve bu da güneş doğana kadar onları oyalar.

5. Dolmen adı verilen tarih öncesi taş yapıtlar, kuzeybatı Avrupa’da ölülerin mezarları üzerinde bulunuyor. Antropologlar, vampirlerin uyanmasını önlemek için bu anıtların yapıldığını zannediyor.

6. Porphyria (aynı zamanda vampir ya da Dracula hastalığı da denilir) adı verilen nadir bir hastalık, güneş ışığına aşırı hassasiyet ve bazen kıl yoğunluğu gibi vampirlere özel semptomlar göstermektedir. Ekstrem bazı durumlarda dişler kırmızımsı kahverengi renk alır ve sonunda hasta aklî melekelerini bile yitirebilir.

7. Vampir olmakla suçlanan insanların aslında cinsel anlamda kana susama anlamına da gelebilecek olan haematodipsia ve gündüz körlüğü olarak bilinen hemeralopia hastalığından muzdarip olabileceği söyleniyor. Anemi (kansızlık) de sıklıkla vampir saldırısı geçirmiş bir insanda olan bir hastalık olarak görülür.

8. En ünlü ‘gerçek vampirlerden’ biri de gençlik güzelliğini koruyabilmek adına genç kızlara işkence ederek etlerini ısıran ve kanlarında banyo yapan Kontes Elizabeth Bathory’dir (1560 – 1614).

9. Vampir efsanelerinin kökeni Eflaklı Voyvoda ya da Kazıklı Voyvoda (1431 – 1476) olarak da bilinen tarihi kimliğe dayanıyor olabilir. Voyvoda’nın şapkalarını insanların kafasına çivileme, canlı canlı derilerini yüzme ve kazıklara geçirme gibi huyları vardı. Aynı zamanda düşmanlarının kanının içine ekmek banıp yemesini de severdi. İsmi Voyvoda, ejderin oğlu ya da Dracula anlamına gelmektedir. Bu yüzden de kendisi tarihin Dracula’sı olarak tanınır. Kazıklı Voyvoda 1476 senesinde cinayete kurban gitmiş olsa da mezarının boş olduğu söylentileri vardır.

10. Vampirlere dair en eski bulgular, M.Ö. 4,000’lere dayanan eski Sümer ve Babil mitlerinde görülür. Bu mitlerde ekimmu ya da edimmudan (kaçırılan anlamında) bahsedilir. Ekimmu, düzgün bir biçimde gömülmemiş ve intikamını alabilmek için kızgın bir ruh olarak yaşayanların kanını emmeye gelmiş bir çeşit uruku ya da utukkudur (iblis güç).

11. Mısır yazıtı Pert em Hru’ya (Mısır Ölüler Kitabı) göre ka (ruhun beş parçasından biri) belirli kurbanları almaz, kha olarak mezarından kalkarak kendi besinini arar. Bunun sonucunda yaşayanların kanını da içebilir. Ayrıca Mısır tanrıçası Sekhmet’in de kan içtiği bilinmektedir. Hint tanrıçası dişli Kali’nin içinde de kuvvetli bir kan arzusu vardı.

12. Çinli vampirlere ch’iang shih (ceset dansçısı) adı verilirdi ve bunların kırmızı gözleri, çarpık pençeleri olurdu. Kadınlara saldırmalarına sebep olan güçlü bir cinsel dürtüleri olduğunu söylenir. Büyüdükçe ch’iang shih uçma kabiliyeti kazanır, beyaz saçları çıkar ve kurta dönüşebilir.

13. Vampirler ve zombiler yaşayan ölü statüsüne girse de ait oldukları mitolojiye bağlı olarak aralarında bazı farklılıklar olabilir. Örneğin zombilerin vampirlere göre daha düşük IQ’ya sahip olduğu, sade kandan çok beyin ve eti tercih ettikleri, sarımsağa bağışıklıkları olduğu, aynada çoğunlukla yansımaları olduğu, çürüyen kaslarına bağlı olarak yavaş hareket ettikleri, kiliselere girebildikleri ve ateş ya da güneş ışığından kesin olarak korkmadıkları düşünceleri çoğunlukla Afrika mitolojisinden kaynaklanmaktadır.

14. Vampir isterisi veşüphe duyulan vampirleri ‘öldürmek’ için ortaya çıkan ceset tahripleri, on sekizinci yüzyıl ortalarında Avrupa’da öyle sapkınca bir hâl almıştı ki bazı hükümdarlar cesetlerin mezarlarından çıkarılmasını önlemek için yasalar çıkardılar. Bazı bölgelerde toplu isteri, vampir olduğuna inanılan insanların halk içinde idamına bile sebep oldu.

15. İngilizce dilindeki vampir hakkında ilk kurgu eser, John Polidori’nin Vampyre eseridir ve yanlışlıkla Lord Byron’ın adıyla basılmıştır. Polidori (1795-1821), aslında Byron’ın doktorudur ve vampirini de Byron’dan esinlenerek yaratmıştır.

16. İlk vampir filminin 1912’de çekilen ‘5 No’lu Evin Sırları’ olduğu zannedilmektedir. Murnau’nun sessiz siyah-beyaz filmi Nosferatu daha sonra, 1922 senesinde gelmiştir. Ancak Tod Browning’in Dracula’sı ( Bela Lugosi’nin oynadığı erotik, sevimli, smokin ve pelerinle dolaşan aristokrat vampirle), vampir filmleri ve edebiyatının kilometre taşı olmuştur.

17. Vampirlerin hayvanlar âlemi üzerinde kontrolü olduğu ve yarasa, sıçan, baykuş, güve, tilki ya da kurt biçimlerini alabileceği söylenir.

18. 2009’da ağzına taş sıkıştırılmış on altıncı yüzyıldan bir kadın kafatası, salgın kurbanlarının kalıntıları yakınında bulundu. Bu dönemde vampir olduğundan şüphe duyulan birinin ağzına, diğer salgın kurbanlarının cesetlerini yememesi ya da yaşayanlara saldırmaması için taş konulması sıra dışı bir durum değildi. Aynı zamanda hıyarcıklı vebanın Avrupa’da yayılmasının sebebi olarak da dişi vampirler gösteriliyordu.

19. Joseph Sheridan Le Fany’nin 1872 senesi kısa gotik romanı, dişi bir vampir olan Carmilla’yı anlatır ve Bram Stoker’ın Dracula’sını büyük ölçüde etkilemiş olduğu düşünüldüğü gibi dişi ve lezbiyen vampirlerin prototipini oluşturduğu da söylenir. Hikâyede Carmilla’nın vampir olduğu anlaşılır ve kanla dolu tabutu içinde göğsüne kazık saplanır, kafası kesilir ve yakılır.

20. Bram Stoker’ın Dracula’sı (1897) vampir mitolojisinde önemli bir etki olarak yerini korumaktadır ve asla baskıdan kalkmamıştır. Kimi akademisyenler bunun açık bir Hristiyan alegorisi olduğunu söylerken kimileri Victoria dönemindeki bastırılmış psiko-seksüel endişeleri yansıttığını söyler.

21. Pek çok efsaneye göre biri vampir olduğundan şüphe edilen biri tarafından ısırılırsa yakılmış bir vampirin küllerini içmelidir. Vampir saldırılarından korunmak içnse ekmeği vampir kanına bulayarak onu yemelidir.

22. Eşiklerin tarihî anlamda önemli bir sembolik değeri vardır ve bir vampir davet edilmediği sürece eşiklerden geçemez. Eşiklerle vampirler arasındaki ilgi, suç ortaklığı ve izinle alakalı bir olgu gibi görünmektedir. Kötülere bir defa izin verildiği takdirde kötülük tekrar tekrar o eşikten içeri girebilir.

23. Hristiyanlık öncesi vampirleri geri püskürtme yöntemleri arasında sarımsak, akdiken dalları, üvez ağacı (daha sonraları haç yapmak için kullanıldı), tohum dökme, ateş, mezar kazıcının küreğiyle baş kesme, tuz (korunma ve saflıkla bağlantılandırılırdı), demir, çan, horoz ötmesi, nane şekeri, akan su ve vampir olduğundan şüphelenilen birini dört yol ağzına gömme de vardı. Cesetlerin yüzü toprağın iç kısmına gelecek şekilde gömme gibi bir durum da vardı. Bu sayede vampirlerin çıkmak için yanlış yöne doğru kazı yapacakları ve toprağın içinde kaybolacaklarına inanılıyordu.

24. Hristiyanlığın yayılmasının ardından bu yöntemler arasına kutsal su, haç, aşai rabbani ayini ekmeği de katıldı. Bu metodlar çoğunlukla vampir için ölümcül olmuyordu ve etkinlikleri kullanan kişinin inancına göre değişiyordu.

25. Geleneksel bir vampir püskürtücü olan sarımsak, 2,000 seneden fazla bir süredir bir korunma yöntemi olarak kullanılmaktadır. Antik Mısırlılar sarımsağın tanrının bir hediyesi olduğuna, Roma askerleri kendilerine cesaret verdiğine, denizciler geminin batmasını engellediğine ve Alman madenciler onlar yeraltındayken kötü ruhlardan uzak tuttuğuna inanırlardı. Pek çok kültürde gelinler korunmak içn gelinliklerinin altında sarımsak taşırlardı ve sarımsak dişleri insanları çeşitli hastalıklardan korumak için kullanılıyordu. Günümüz bilim adamları da sarımsaktaki yağın, alisinin, oldukça etkili bir antibiyotik olduğunu söylüyor.

26. Güneş ışığının vampirleri öldürebileceği düşüncesi, 1950’lerde Filipinler’deki batıl inançlı gerillaları korkutmak için Amerikan hükümeti tarafından başlatılmış olabilecek modern bir uydurma gibidir. Güneş ışığını bir vampir bir başka vampiri öldürmek için kullanabileceği gibi (Ann Rice’ın popüler romanı Vampirle Görüşme’de olduğu gibi) Lord Ruthven ve Varney de güneş ışığında yürüyebilen vampirler olduğunu gösteriyor.

27. Vampirlerin tabutta uyuması gerektiği efsanesi, büyük olasılıkla cesetlerin mezarlarında ya da tabutlarında aniden doğrulup oturduklarını anlatan mezar kazıcılar ve cenaze levazımcılarından çıkmıştır. Bu ürkütücü fenomen çürüme evresinden kaynaklanıyor olabilir.

28. Kimi efsanelere göre vampirler, eski eşleriyle cinsel birliktelik yaşayabilirler ve bunun sonucunda da hamilelik durumu ortaya çıkabilir. Aslında bu inanç, bekar kalması beklenilen bir dulun nasıl hamile kaldığını da açıklayabilecek türdendir. Ortaya çıkan çocuğa Bulgarca gloglave (glog) ya da Türkçe vampir adı verilir. Ancak afaroz edilmek yerine çocuk vampirleri öldürme yeteneğine sahip olan bir kahraman olarak görülür.

29. Stephanie Meyers’ın yazdığı Alacakaranlık kitap serisi (Alacakaranlık, Yeni Ay, Tutulma, Şafak Vakti), filme gidenler arttıkça daha popüler bir hâl aldı. Meyers, vampir mitolojisi konusunda bir araştırma yapmadığını itiraf ediyor. Aslında onun vampirleri pek çok açıdan gelenekleri bozuyor. Örneğin sarımsak, kutsal şeyler ya da güneş ışığı onlara zarar vermiyor. Bazı eleştirmenler, gençlerdeki cinsel gerilimi ve dışlanmışlık duygusunu yakalayabildiği için kitabı övüyor.

30. Hollywood vampirleri ve edebiyattaki vampirler, folklorik vampirlerden ayrılık gösteriyor. Örneğin Hollywood vampirleri genelde solgun, aristokrat, çok yaşlı, kendi topraklarına ihtiyaç duyan, doğa üstü denilebilecek derecede güzel ve vampir olabilmek için ısırılması gereken karakterler olarak gösteriliyor. Buna karşılık olarak folklorik vampirler (Bram Stoker’dan önce) genellikle sıradan ve yakın zamanda ölmüş kimselerdir. İlk olarak biçimsiz kan torbaları olarak görünürler, kendi topraklarına ihtiyaç duymazlar ve sıklıkla göğüslerine kazık saplanarak ya da saplanmadan ölüdürülürler.

31. Folklorik vampirler yalnızca ısırıkla vampir olmazlar. Bir zamanlar kurt adamlarsa, büyücülük yaptılarsa, aforoz edilmişlerse, intihar etmişlerse, yasaklı çiftlerin gayri meşru çocuklarılarsa ya da vaftiz edilmeden ölmüşlerse de vampir olabilirler. Bunun yanı sıra kurtların öldürdüğü bir koyunun etinden yiyen, yedinci çocuk olarak doğan, bir vampirin beğendiği hamile bir kadının çocuğu olan, gömülmemiş bir cesedin üzerinden geçmiş bir rahibe olan, dişli doğan ya da gömülmeden cesetleri üzerinden bir kedi atlayan herkes vampire dönüşebilir.

32. Vampir folklöründe vampirler öncelikle kemikleri olmayan yumuşak ve belirsiz bir biçim olarak görünürler. “Kırmızı parlak gözleri ve kan emmek için yüzünde burnu yerine bulunan keskin uzvuyla ‘bir kan çuvalıydı’. 40 gün yaşayabilse kemikleri ve bir bedeni olur, daha tehlikeli, öldürülmesi zor bir hâl alırdı.”

33. Bir vampiri tanımlamak için kan içme özelliği yeterli olmasa da akıl almaz bir şey olduğu kesindir. Kimi kültürlerde kurbanın kanını içmek içene kurbanın kuvvetini verebilir, bir hayvanın özelliğini almasını sağlayabilir ve hatta bir kadını daha doğrugan hâle getirebilir. Aynı zamanda kırmızı renk de pek çok vampir ritüelinde bulunmaktadır.

34. Bazı vampir öykülerinde vampirler evlenebilir; kasaplık, berberlik ya da terzilik gibi vampirlere uygun işler bulabilecekleri bir başka kente taşınabilirler. Kasap olabilmeleri durumu, kasapların ‘kurbancı’ soyundan geldiği analojisine dayanıyor olabilir.

35. Balkanlarda belli bölgeler balkabağı ya da karpuz gibi meyvelerin on günden fazla dışarıda kalması ya da yeni yılda tüketilmemesi durumlarında vampire dönüşebileceklerine inanır. Vampir balkabakları ya da karpuzlardan dişleri olmadığı için genelde korkulmazdı. Meyvelerin üzerinde görülen kan da buna istinaden vampire dönüşebileceğine dair bir işaret olarak algılanır.

36. Denizkızları da vampire dönüşebilir ancak onlar kurbanlarının kanını değil nefeslerini emer.

37. 20. yüzyılın sonuna kadarki zaman diliminde vampirler hakkında 300’den fazla film yapıldı ve bunun yüzden fazlasında Dracula vardı. 1,000’den fazla vampir romanı çıkartıldı ve bunların çoğunun basımı son 25 sene içerisinde gerçekleşti.

38. Son yıllarda çocuk edebiyatının en popüler vampiri, vejetaryen bir vampir olarak mutlu biçimde hayatını sürdüren sevimli tavşan Bunnicula’dır.

39. Bazı tarihçiler Prens Charles’ın doğrudan Dracula’nın oğlu olan Kazıklı Voyvoda’nın soyundan geldiğini söylemektedir.

40. Vampir mitolojisinde yakın zamandan en iyi bilinen gelişme Buffy the Vampire Slayer ve ‘yan-ürünü’ Angel’la olmuştur. Buffy, vampirizmi genç bir vampir avcısının oldukça gerçekçi, yirminci yüzyıl dünyasından anlatarak modernize ettiği için ilginç gelir. Buffy rolündeki Sarah Michelle Gellar, arkadaşlarıyla vampirlerin peşinden koşar. Dikkat çekmesinin bir diğer sebebi de, akademik çevrelerde ‘Buff Araştırmaları’ diye bir şeyin oluşmasına sebep olmasıdır.

Vampirler Hakkında Bilmediğiniz 40 Şey Hakkında Yorumlar

 1. vampire diyor ki:

  arkadaşlar bende aspava gibi bir vampirim vampirlerden sakın korkmayın.ben vampir olduğumu anlayınca ailemin yanından ayrıldım.çünkü onlara zarar verebileceği mi düşünerek onların yanından uzaklaştım.evet birazda kendimden bahsedeyim.saç rengim siyah kısa ve dik dik.göz rengim kırmızı minyon yapısı var bende.özelliğim olacakları görebilmek.evet benim özelliklerimde bunlar……………………arkadaşlar bu özellikler alacakaranlık efsanesindeki alice cullene aittir.ve vampir denen bir şey yoktur.evet bendede porfiria hastalığı var ama ben vampir değilim…..

 2. vampire diyor ki:

  arkadaşlar bende aspava gibi bir vampirim vampirlerden sakın korkmayın.ben vampir olduğumu anlayınca ailemin yanından ayrıldım.çünkü onlara zarar verebileceği mi düşünerek onların yanından uzaklaştım.evet birazda kendimden bahsedeyim.saç rengim siyah kısa ve dik dik.göz rengim kırmızı minyon yapısı var bende.özelliğim olacakları görebilmek.evet benim özelliklerimde bunlar……………………arkadaşlar bu özellikler alacakaranlık efsanesindeki alice cullene aittir.ve vampir denen bir şey yoktur.evet bendede kansızlık hastalığı var ama ben vampir değilim…..

 3. Saçma ama Gerçek diyor ki:

  arkadaşalr wampirlerin yaşadığından emin değilim ama KURT ADAM’ların yaşadığından 100%100 aminim eski yıllarda Neurian adlı bu ırk bir büyücü kabul edilmiş. Bu olağan üstü büyücülerin her yıl birkaç gün için kurda dönüştükIerine inanıyorlardı.ve insana kolayca dönüşebilen varlıklar.

 4. wampire diyor ki:

  benim vampirlere karşı bir hobim var süreklionları araştırıyorum kimi arkadaşım bana kızıyo bu kadar kafana takma diyor ama ben dinlemiyorum istemeden araştırıyorum 1 vampirler birde illuminateyi araştırıyorrum

 5. RobertWamPiR*´'`°¤¸¸.•'´`'•.¸¸¤°´'`*˜*•. diyor ki:

  *´’`°¤Wampir diye bişe var bence kim bilir aranızda var belki mesala ben *´’`°¤

 6. WAMPİRECLAN diyor ki:

  EWET.WAMPİRLER.GERÇEKTİR.BENDE.BİR.WAMPİRİM.AMA.HEPSİNDEN.FARKI.OLAN.SİZ.HİÇ.ASTEK.LANETİ.DIYE.BIRSEY.DUYDUNUZMU.DUYDUYSANIZ.ARASTIRIN.WE.AHMAK.WAMPİRLER.WE.BENIM.WAMPİR.CLANIM.ALTINDA.OLANLAR.SADECE.120.YIL.YASAMISTIR.BENDEN.BILGILI.OLDUGUNU.SaNIYORSAN.YORUMUNU.BEKLIYOR.OLACAGıM.EWET.DOGRU.WAMPİRLER.NORMALDİR.INSAN.GIBIDIR.BIR.WAMPİR.GORMEK.ISTERSENIZ.EGER.GOZMERCEĞİ.ETRAFI.KIRMIZI.OLUR.TIRNAK.UÇLARIDA.KIRMIZIDIR.BU.ANLATTIGIM.OZELLIKLERDE.BIR.WAMPIR.MELEZ.BIR.WAPİRDIR.BENI.BUL.ISTERSEN……………………………

 7. hira nur diyor ki:

  arkadaşlar benim deli olduğumu düşünecek olabilirsiniz ama ben ışıktan nefret ederim gündüz dışarı çıkmam gece yatmam kendimi kanımı bazen emiyorum elimde değil çok ama çok hızlıyım gözlerim rengi güneşe göre değişiyo bu gün siyahtı dün ise kahverengimsi bi türü vardı arkadaşlarım bana sen aynı vampir gibi çok hızlısın diyolar beden dersinde sürekli koşuyoruz en hızlılarıyım bazen arkadaşlarım kanı aktığında yada başkasını deliriyorum hayvan kanına özel ilgim var ah bi vampirmiyim bilmiyorum olmak isterdim ve dün arkaşımla kavga ettim sonra biranda düşüncesini okudum sanki benim hakkımda çok salak bir kız diyodu sonra sen bana neden öyle diyosun diye sorduğumda ise sen nasıl yaptın bunu dedi kendimden korkuyorum geçen gün merdvenlerden yuvarlandım kolum kırıldı doktora gittiğimde ise durumu çok iyi sanki hiç yuvarlanmamış gibi dedi ve alçı yapmadı ve bundan 3 gün önceki göz rengim ise kırımızıydıannem beni dışarı çıkarmadı galiba bi vampirim bana bunun hakkında bilgii verin lütfen siz kesin benim deli olduğumu sanarsınız ama gerçekten kan geçen gün sınıfta bir arkadaşım eli kanadı ve ben onun üstüne saldırdım sakinleşmem zor oldu 1 hafta okula gitmedim doktor öyle istedi öğretmenimin elinide ıssırdım ve şu anda aynaya aktım ve gözümde sararma vardı safkan vampirlerde olurmuş bu hastane ye gittiğimde ise bende VC17 virüsü olduğu söylendi vampirde bulunurmuş bu şu an bunu sizlere açıkladığım için kendimi çok suçlu hissediyorum ve -4 dereceyim bunun anlamı ben bir vampirim ailem beni çok gizliyo daldan dala zıplayıp evde kann diye bağırıyorum sizi korkutmadım dimi hhaaa size şaka yaptım ama gerçekten bir vampir olmak için herşeyi yaparım

 8. hira nur diyor ki:

  ama arkadaşımda bu belirtiler var ve gitt gide bendede oluyo bu yüzden mutluyum ama katil değilim buna inan ama virüs bir kere girmiş bedenime

 9. BOŞVER GİTSİN diyor ki:

  aspava sen gerçek vampir olsaydın dünyada bazılarının olduğunu bilirdin ve yerini tespit edebileceklerini ha bu yüzde

  YOU ARE LİER SO I THİNK YOU ARE DROOLİNG!!! AND ARE YOU KNOW THİS???

 10. huzar diyor ki:

  aspava sen vampir değil yarı vampir bile değilsin. ve kendini fazla kaptırmışsın.

 11. malaspava diyor ki:

  aspava sallayıp durma ya vampir diye bişi yok kendi kafanda hayallere kapılmışsın sen sadece ve kendinide bu yalana inandırmışsın insanları kandırma burda boşu boşuna. kanıtla demiycem çünkü kanıtyalamazsın :)

 12. aspava diyor ki:

  evet ben gerçekten vampirirm bana inanın korkamyın benden ! ben georgia da yaşıyorum… canım her saniye kan çekiyor..

 13. öyle böyle diyor ki:

  Vampir diye bir şey yoktur bu sadece bir efsanedir. En azından şimdiki vampir kavramı imkansızdır ama dark blue arkadaşımızın dediği gibi bir hastalık gerçektende vardı aynı zamanda insan kanı içen psikopatlarda vardır ama bunlar yaşamak için değil ciddi manada akli sorunlarından dolayı içerler. Zaten böyle bir vampirle değil birlikte olmak yüzünü görmek bile istemez iğrenirsiniz eğer yakışıklı erkek bulmak isteyen kızlar varsa yanlış yerde arıyor Yunan Mitolojisini araştırın derim ben.Ayrıca Orjinal vampir efsanesinde vampirler seksi değil iğrenç canavarlardır.(ki mantıklı olan budur ölü bedenden bahsediyoruz) aspava arkadaşımız yha uyduruyor ya zihinsel problemler yaşıyor. Şizofreni hastaları olmayan şeylerin hayalini kurabilir yada karabüyü ile uğraşıyorki buda en kötü ihtimal.(Vampirler konusunda bir çok kaynaktan araştırma yaptım fakat hepsini yazacak vaktim yok)

 14. alperen diyor ki:

  aspava sakın bidaha kimliğini belli etme nerede oturuyorsun ver adresi gece urarım aspava biliyosun vampirler kimliğini insanlara söylememeli kimliğini açığa çıkartmamasın çıkartırsan ölürsün bi daha çıkartma

 15. alperen diyor ki:

  armand sende adresini ver

 16. alperen diyor ki:

  ben vampirim diyenler aslında deyil çünkü vampir kanunlarında insanlara vampirler kimliğini açığa çıkartmaz çıkartırırsa olduğu yerde öldürülür!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

 17. alperen diyor ki:

  tamam ben vampirleri çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk seviyorum ama yalan söylüyorlar ben vampir yok demiyorum tabiki var ama yalan söylemeyin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 18. bldead diyor ki:

  ya arkadaşlar ben bu vampirlerle ilgili baya bi araştırma yaptım her sitede farklı şeyler buldum sonra V17 diye bi virus gördüm sitede merak ettim onuda araştırdım oda vampirizim le alakalı bir şey çıktı sonra bi doktora gittim ve araştırdım kızamık la ilgili bir şeymiş ama ben inanmadım yaşımız küçük 16 yaşındayım beni bu yaşta kimse takmaz ama biri bana yardım ede bilirse çok sevnirim BİR VAMPİR BUNU OKUYOSA onlar ilgili konuşmak isterim adres:İSTANBUL BİREY DERSANESİ HAZNEDARA GELSİN ben onu alarım. neyse ben daha çocuğum ama lütfen yardım etsen biri derslerim geçen yıl iyidi şimdi berbat oldu bana biri yardım etsin pleaseee….

Yorum Yap